Ticari bir müessese olarak insanlara hayata karşı olumlu bir bakış açısı kazandırmak adına sanatın iyileştirici gücünden faydalanmakla birlikte kişinin kendisini keşfetmesini sağlamak yeteneklerinin bilincine varması konusunda rehberlik etmektir.

Ayrıca mesleki alanda bireylere yeni ufuklar açarak mesleki rehberlik yapmak ve meslek sahibi olmalarını sağlamak kuruluş amaçlarımız arasındadır.
Sağlıklı toplumların yetişmesi ve gelişmesi doğru sanat eğitiminden geçtiği bilincinde olan kurumumuzun hedefi bu doğrultuda bireyler yetiştirmektir.